Welkom

Rene Graafsma (2)

Pensioen

Het thema ‘Pensioen’ is tegenwoordig niet meer weg te denken van de voorpagina’s van de kranten. Van saai non-topic is het hét gesprek van de dag geworden. Het ‘Pensioen’-dossier veroorzaakt inmiddels veel tumult in de politiek, de financiële markten, tussen sociale partners en, niet te vergeten, op de werkvloer. En dus bij de werknemer, om wiens toekomstig inkomen het uiteindelijk gaat. Deze aandacht is terecht! Het gaat bijna iedereen aan, in Nederland vertegenwoordigt het pensioen in de zogenaamde 2e pijler eind 2014 een waarde van 1240 miljard euro. Dat is 3 keer de Nederlandse staatsschuld en 2 maal de uitstaande hypotheekschuld.

Veranderingen

En de komende jaren zal er nog veel meer veranderen in Pensioenland. We zijn er nog lang niet als het gaat om betaalbaarheid, hervormingen van het systeem en het managen van collectieve en individuele risico’s. Maar wat begrijpt de deelnemer nog van alle berichtgeving over zijn oudedag? Termen vliegen hem om de oren: ‘betaalbaarheid van pensioen’, ‘rekenrente’, ‘casinopensioen’, ‘afstempelen’, ‘langlevenrisico’, ‘2e pijler versus 3e pijler pensioen’, ………., en ga zo maar door.

Informatie

Het eerste aanspreekpunt voor de pensioendeelnemer is de afdeling ‘HRM’ (personeelszaken / salarisadministratie) van de organisatie waarvoor hij werkzaam is. Het is daarom een praktische noodzaak om als ‘HRM-verantwoordelijke’ goed uitgerust te zijn,  met de juiste kennis en vaardigheden, om op een efficiënte en bevredigende wijze deze rol te vervullen. Zeker nu het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet meer vanzelfsprekend is om een pensioenadviseur in te schakelen. Sinds het provisieverbod namelijk zal een adviseur elke inspanning moeten laten volgen door een factuur.

De ‘HRM-er’ zal zich moeten ontpoppen als ‘pensioen-huisarts’ en daarbij hoort een goed inzicht in de materie en een actueel kennisniveau.Tenslotte is het voor iedereen binnen de onderneming van groot belang dat er duidelijkheid en vertrouwen ontstaat omtrent Pensioen, tenslotte een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde.

Stichting Correct Pensioen

De Stichting Correct Pensioen verzamelt de kennis en materialen waarmee ‘de HRM-er zich kan uitrusten en bekwamen. Door het organiseren van een netwerk van bekwame personen en organisaties die het gehele pensioenproces kunnen helpen vormgeven en uitvoeren. Met direct aantoonbare voordelen voor de werknemer, maar juist ook voor de werkgever. Dat kan door de invulling van opleidingen, rekenmethodieken en trainingen. Middels het contactformulier is een vrijblijvende eerste stap eenvoudig gezet.

Namens het ‘pensioenteam’, met een hartelijke groet,

René Graafsma